Kontakta oss

Ladda gärna ner och sprid vår folder: Fastsam_folder

Talesperson Fastsam:  
Lars Lindén
Tfn: 070-752 34 00
Mail: lars.linden@fastsam.se

Kort beskrivning om några av medlemmarna i Fastasam

Bo Lundblad Fastigheter, enskild firma inom fastighetsförvaltning sedan 1966, förvaltar idag 15 bostadsfastigheter med ca 500 lgh, 40.000 kvm i Stockholm genom extern förvaltning. Företaget är ett familjeföretag i tredje generationen i rollerna som byggherre och fastighetsägare. Målet är att erbjuda ett tryggt och bekymmersfritt boende av god kvalitet samt att erbjuda kontor, förvaring och parkering till hyresgästerna. Verksamheten är inriktad på renovering, energieffektivisering och vidareutveckling av befintliga hus samt även prospektering av nya fastigheter.

Per Leopoldsson äger hyresfastigheter både privat och genom bolagen Solavik Förvaltning och L&L Riksby Fastigheter i Bromma, Hammarbyhöjden och Nyköping. Beståndet uppgår idag till ca 300 hyreslägenheter och ett antal lokaler. Vi är långsiktiga ägare och sköter förvaltningen av fastigheterna själva. Första hyresfastigheten förvärvades för 40 år sedan.   Ordförande i Västra avdelningen av Fastighetsägarna. Önskar genom Fastsam få utveckla och bygga fler hyresrätter som är energieffektiva och med hög drift- och kund kvalité för långsiktig förvaltning.

Oskar Lundeberg äger hyresfastigheter sedan 20 år i Riksby, Abrahamsberg och Hammarby med totalt ca 90 lägenheter och är delägare i L&L Riksby Fastigheter i Bromma. Har tidigare varit bl.a. varit VD för Stena Fastigheter i Stockholm. Önskar genom Fastsam få bygga fler miljöanpassade hyresrätter för långsiktig förvaltning.

Mandel Fastigheter AB med Peter Mandel som ägare  arbetar långsiktigt och kundorienterat med egen anställd förvaltningspersonal. Har idag ett 60-tal lägenheter och omfattande lokaler. Stor omsorg läggs i att skapa energisnåla lösningar och nöjda hyresgäster.  Arbetar aktivt med hållbarhetsutveckling bl.a. för att dra ner energiförbrukningen bland annat genom installation av bergvärme, energisnålare fönster mm. Bolaget har en mycket god ekonomisk beredskap för att bygga nya hyresrätter.

Keyser Fastigheter AB med Peter Mandel som VD är en del av en större familjekoncern och har länge varit verksamma som fastighetsbolag i Stockholm. Äger idag ett 10-tal fastigheter med ca 23.000 m2 yta och drygt 23 mkr i hyror. Flera av fastigheterna har uppförts som Svensk Miljöbyggnad eller Green Building och vi företaget har ett energiledningssystem sedan 2013. Bland annat har Keyser infört ett internetbaserat övervakningssystem och arbetar kontinuerligt med modernisering av ventilation och utbyte av fläktar och värmesystem.

Active Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter med lokaler för uthyrning. Inom bolagets fastighetsbestånd finns byggnader anpassade för fullhöjdslager industri/produktion, verkstad, lager och kontor. Visionen är att uppföra stadsnära energisnåla industrilokaler med god arbetsmiljö. Fastigheter bl.a. i Högdalen och Skarpnäck,, Söderby 1:49.

Active Bygg inom koncernen har under många år uppfört ca 2000 uppskattade bostäder för beställares räkning och vill nu genom Active Fastighets AB utveckla egna miljöanpassade hyresbostäder för långsiktig förvaltning i samverkan med Fastsam.

Linfast AB med Lars Linden som VD och huvudägare har idag 70 lägenheter och lokaler i Solna och Sundbyberg. Förvaltningen sköter familjen själv och lägger ut fastighetsskötsel på entreprenad. Målsättning att erbjuda väl underhållna och väl skötta bostäder.  Satsar på klimatsmarta hus då dessa ska förvaltas långsiktigt av nästa generation.

Taksprånget AB med Eric Ericsson som chef äger och förvaltar 280 bostäder och lokaler fördelat på 10 st. fastigheter som främst är belägna i Stockholms innerstad.  Förvaltningen sköts i egen regi men delar av fastighetsskötseln är utlagd på entreprenad.

Företagets målsättning är ett långsiktigt ägande som sträcker sig över generationer. Då vi är ett mindre fastighetsföretag har vi även en närhet till våra kunder vilket uppskattas.

Ambitionen är att växa som företag genom att bygga fler hyresrätter inom ramen för Fastsam.

Fahlin Förvaltning är ett familjeföretag som förvaltar 20 fastigheter med 450 bostäder och ca 50 lokaler i Stockholm, Solna, Täby och Vallentuna. Vi bedriver ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning inklusive ombyggnationer och renoveringar i egen regi. Företaget har varit verksamt i 70 år.

Fastighets AB Erik Dahl numera med Johan Dahl som VD har under tidigare namn varit verksamt inom bostadsbyggande under 80 år med olika uppdrag åt Svenska bostäder , HSB mfl men även bostadshus i egen regi.  Bolaget äger och förvaltar 150 lgh.

Många års verksamhet med fastigheter har gett en gedigen kunskap av förvaltningsvillkor och kvalitetskrav. Bolaget har idag ett projekt med 35 lgh på egen tomträtt i Farsta men visionen  är att kunna uppföra flera bostäder för hyresrätter.

Thörnblom fastighets AB med Peter Thörnblom som chef äger och förvaltar fastigheter sedan 20 år med professionalitet, hållbarhet och samtidig följsamhet till utveckling. Bolaget äger bl.a. bostadshus på Stora Essingen och i Abrahamsberg. Avser att expandera antalet hyresrätter om möjligt tillsammans med Fastsam.

 

Namn Företag Mail
Anders Forsberg anders.forsberg@fastsam.se
Bo Lundblad bo.lundblad@fastsam.se
Eric Ericson Taksprånget AB eric.ericson@fastsam.se
Johan Dahl johan.dahl@fastsam.se
Johan Fahlin Fahlin Förvaltning johan.fahlin@fastsam.se
Johan Forsberg johan.forsberg@fastsam.se
Lars Lindén Linfast lars.linden@fastsam.se
Ola Lidfeldt Libeno ola.lidfeldt@fatsam.se
Olle Ljungfeldt Ljungfeldt Fastigheter olle.ljungfeldt@fastsam.se
Oskar Lundeberg oskar.lundeberg@fastsam.se
Patrik Sarin Active Fastighet patrik.sarin@fastsam.se
Per Leopoldson per.leopoldson@fastsam.se
Peter Mandel Mandel Fastigheter peter.mandel@fastsam.se
Peter Söderlund Active Fastighet peter.soderlund@fastsam.se
Peter Thörnblom Thörnblom Bygg &Fastighet peter.thornblom@fastsam.se
Åke Mellbrink Pelarstaden ake.mellbrink@fastsam.se
Dela gärna vår sida!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>