Medlemmar i Fastighetsägarna

Samtliga fastighetsägare i samverkansgruppen är medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm, vilket vi ser som en kvalitetsstämpel då vi tillämpar branschorganisationens värderingar för etik och god sed. Vi agerar vi utifrån de råd och rekommendationer som Fastighetsägarna utarbetar och följer de etiska regler som Fastighetsägarna satt upp, vilka bevakas av Ansvarsnämnden och Etiska nämnden.

fa_logo_rgb_90x30

 

 

 

 

 

 

Dela gärna vår sida!