”Mindre fastighetsägare i samverkan” består av ett 20-tal erfarna mindre fastighetsägare med befintliga fastighetsbestånd inom Stockholms län. Det som förenar oss är att vi vill bygga hyresrätter. Utveckling av det egna fastighetsbeståndet är ofta komplicerat eftersom vi är för små för att erhålla marktilldelning. Tillsammans blir vi starka och har i dagsläget resurser att bygga minst 600 lägenheter i Storstockholm, om vi ges möjligheten att göra det i samverkan.

Genom samverkan i planerings- och produktionsfasen kan vi bygga rationellt – men sedan förvalta småskaligt. När fastigheterna står färdiga delas husen upp i enskilda fastigheter och den långsiktiga förvaltningen sker sen av respektive ägare som förvaltar kundnära.

Dela gärna vår sida!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>